,,Учитель — перший і головний світоч в інтелектуальному житті школяра; він пробуджує в дитини жадобу знань, повагу до науки, культури, освіти". В.О.Сухомлинський.

План роботи над єдиною науковою проблемою


Плануючи реалізацію науково-методичної проблеми, визначено конкретні завдання:
- вивчити нормативні документи, науково - теоретичні джерела щодо впровадження інновацій;
- організувати діяльність учителя та навчально- виховний процес в інноваційному режимі;
- стимулювати творчу активність учителів;
- створити умови для проведення уроків нового типу, які сприяють професійному вдосконаленню та творчому зростанню учителів;
- мотивувати навчальну діяльність учнів.
Цілі:
- збагачення знань педагогів;
- формування потреби у нововведеннях, у творчості;
- виявлення, узагальнення, поширення кращого педагогічного досвіду;
- створення власного передового досвіду, обмін методичними знахідками;
- підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості учнів.
   Виходячи з поставлених завдань, ми спрогнозували результати роботи над науково - методичною проблемою  «Формування предметних компетентностей та творчих здібностей учнів під час навчально-виховного процесу».:
1. Удосконалення змісту, форм і методів  методичної роботи.
2. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.
3. Стимулювання творчості та ініціативи членів колективу.
4. Створення власного педагогічного досвіду, використання його на практиці.
5. Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку школярів.
6. Створення сприятливих умов для навчання і розвитку дітей.
7. Збільшення кількості призових місць на міських олімпіадах, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів, учнівських творчих конкурсах.
8. Розвиток творчих можливостей школярів та вчителів.
9. Збільшення кількості друкованих учительських робіт.
   Для того, щоб робота над єдиною науково-методичною проблемою стала керованим процесом, враховуючи рекомендації науковців, педагогічному колективу запропоновано чіткий алгоритм його дій щодо впровадження досягнень педагогічної науки з цієї проблеми.
Він передбачає такі етапи у роботі над проблемою:
- осмислення;
- вивчення теоретичного стану проблеми;
- вивчення практичного стану проблеми;
- моделювання;
- апробація;
- діагностування;
- коригування.
     Враховуючи складність науково-методичної проблеми, процесу впровадження інновацій та рівень готовності педагогічного колективу до нього, розроблено систему науково-методичної роботи, яка передбачає поетапне вирішення питань протягом 5-ти років. Передбачаються актуальні завдання, методи і форми методичного супроводу для розв'язання завдань, результати.
Найпершим етапом роботи над реалізацією проблеми  став підготовчий (2016-2017 н. р.).                    Він передбачав попередню підготовку колективу, визначення проблеми.
Основними формами і методами методичного супроводу були:
1. Діагностика.
2. Вивчення нормативно-правової бази (методична рада).
3. Мотивація.
4. Планування роботи філії.
5. Засідання малої педради.
Оперативну, регулярну і поетапну діагностику результативності діяльності педагогів дирекція філії здійснюватиме   різноманітними засобами.                                                                                                  З-поміж них:                                                                                                                                                - відвідування уроків і позакласних заходів. Спостереження за виступами вчителів на педагогічних радах, творчих конференціях, педагогічних консиліумах, методичному об'єднанні дасть змогу виявити рівень теоретичних знань, умінь застосувати їх у різних ситуаціях, здатність обстояти, аргументувати свою точку зору, методи роботи.
   Одним зі шляхів діагностики, який використовуватиметься, було спостереження за участю вчителів у суспільному житті колективу, за виконанням ними доручень та звітами про їх виконання.
    Було вивчено нормативно-правову базу щодо впровадження інновацій. Це Закони України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Колегія МОН України рішенням від 25.05.2003 р. затвердила «Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності галузевого рівня в сфері освіти». Інформативну підтримку інноваційної діяльності педагогів забезпечують Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності (наказ МОН від 17.11.2000 р. № 522 (83) та Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ МОН від 20.01.2002 р. № 114 (82)).
Звичайно, складним був і процес мотивації педагогічного колективу до роботи над науково - методичною проблемою щодо інноваційної діяльності. Для цього було використано такі прийоми:
- постановка мети;
- прогнозування можливих результатів;
- розширення повноважень підлеглих;
- залучення педагогів до планування змін;
- створення позитивного іміджу;
- особистий приклад.
  На підготовчому етапі було здійснено психологічну підготовку колективу до впровадження інновацій. У плані роботи передбачено основні заходи щодо її реалізації та впровадження інновацій.

Немає коментарів:

Дописати коментар